Lundstad Etterutdanning AS

Andre kurs

Førerkort

Grunnkurs kl. C1, C1E, C, CE, D1, D       

Førerkortkurs kl. C1, C1E, C, CE, D1, D   

Kjøretimer kl. C1, C1E,  C, CE, D1, D       Ledig timer, ta kontakt.

 

ADR STYKKGODS, ADR EKSPLOSIVER kl. 1, ADR TANK.

Påmelding

Kurs gjennomføres ca. 4 ganger i året på Gjøvik. Disse kursene gjennomføres normalt på helg.

Kurs kan også gjennomføres hos større bedrifter internt.

 

Kran - Truck - Maskinfører.

Påmelding

Lundstad Etterutdanning AS er sertifisert som kursarrangør for lastebilkran G8, truck kl. 1-9 og anleggsmaskiner. Kursene avholdes på: Gjøvik, Lillehammer, Vinstra og Otta.

Disse kursene består av en felles teorimodul på 8 timer.

Tillegg for:

  • Lastebilkran 32 timer
  • Truck 14 timer
  • Anleggsmaskiner 32 timer

Den praktiske gjennomføringen på lastebilkran og truck kan gjennomføres ved Lundstad Etterutdanning AS:

  • Lastebilkran 40 timer
  • Truck 20 timer

Den praktiske delen kan også gjennomføres ved bedrift med fadder.

Ta kontakt med oss før du starter på disse kursene angående fadderordningen, slik at vi kan gi deg nødvendig informasjon.

 

ARBEIDSVARSLING PÅ VEG.

 

Kurset gjelder for de som skal arbeide på og ved veg.
Basiskurset er på 3 timer. (sporadisk arbeid på veg)
Kurs I er på 6 timer (de som jevnlig utførerarbeid på veg)
Kurs 1 gjelder f.eks. maskinførere, bilberging m.m

Velg type kurs:
Velg sted kurs:
Startdato - Uke Kurstype Kurssted Tittel Påmelding

For annen informasjon vennligst kontakt oss.