Lundstad Etterutdanning AS

  • Kontor tlf.: 9 175 99 99 Mail: firmapost@lundstad-etterutdanning.no
  • Følg oss også på Facebook.
  • Undervisningslokale: Bryggevegen 9, 2821 Gjøvik (ved Circle K Mjøsstranda)
  • Kontortid: 10.00 - 14.00.
  • Kontor: Bente Nøkleberg

Lundstad Etterutdanning AS er godkjent for etterutdanning av yrkessjåfører i.h.t. yrkessjåførforskriften.

Se under menyknappene: YSK KURS ETTERUTDANNING.

Lundstad Etterutdanning AS er godkjent for førerkortopplæring kl. C1, C1E og C. Vi samarbeider også med Sevendal Trafikkskole, Hamar.

Kurssted på Gjøvik er Bryggev. 9, 2821 GJØVIK. Se under menyknappen, FØRERKORT

Vi kjører etterutdanningskurs kontinuerlig. Vi har flere kurs hver måned hele året, både helgekurs og ukeskurs.

Vi er den største aktøren på etterutdanning av yrkessjåfører i Innlandet. Vi har rabatterte priser for medlemmer av NLF og MEF.

Lundstad Etterutdanning AS gjennomfører kurs for blant andre Toten Transport AL, Litra AS, Martinsen Transport AS, Hoyer Norway AS, Transportpartner AS, Br. Lunn AS, Containerservice AS, Torpa Bilruter AS, Gjøvik Graveservice AS, OTF AS, Håkerud Johansen Transport AS, Mesta, Ahsco Entreprenør AS, Unibuss, Connect bus og Mesta.