Lundstad Etterutdanning AS

Personvernerklæring

Personvernerklæring for Lundstad Etterutdanning AS

 

Generell erklæring om virkeområdet for denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen gjelder vår innsamling, bruk og behandling av personopplysninger. Vi samler inn, bruker og behandler personopplysninger når du bruker våre tjenester som kunde eller potensiell kunde hos oss. Lundstad Etterutdanning AS er såkalt «behandlingsansvarlig» for behandling av dine personopplysninger etter denne personvernerklæringen. Det betyr at vi er ansvarlig for å definere formålene med behandlingen av personopplysninger og dessuten for å overholde personvernlovgivningen. Du finner vår adresse og kontaktinformasjon nederst i denne personvernerklæringen.

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker og utleverer personopplysninger når du bruker våre tjenester og har kontakt med oss på måter som beskrevet nedenfor. Den forklarer databehandlingsaktivitetene våre, hvilket formål de har, hva slags personopplysninger disse aktivitetene innebærer, og hvilket rettslig grunnlag de har.

Behandlingsansvarlig

Daglig leder Arne Lundstad er på vegne av Lundstad Etterutdanning AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Når en kunde melder seg på kurs hos oss, lagrer vi navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og fødsels- og personnummer i vårt elevregister.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å ivareta lovpålagte forpliktelser overfor offentlige myndigheter og etter avtale med kunden. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi kunden informasjon, tilbud og service i forbindelse med utløp av tidsbegrenset kompetanse og behov for nye kurs. Alle kundedata lagres i 3 år i henhold til regnskapsloven og for å ivareta krav til dokumentasjon fra offentlige myndigheter om gjennomført opplæring for de som er elever hos oss. Regnskapsinformasjon lagres i henhold til regnskapsloven. Elevfortegnelser og annen dokumentasjon på gjennomført opplæring oppbevares i henholdt til gjeldende lov og forskrift.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om kundens navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). I tillegg lagres kundens personnummer for å ivareta rettslige forpliktelser overfor offentlige myndigheter. Der det finnes samtykke benyttes også opplysningene til å gi informasjon, tilbud og service i forbindelse med fremtidige kurs. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Kunden kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene som kunden har avgitt til våre ansatte i forbindelse med påmelding til kurs.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til offentlige myndigheter, som for eksempel Statens vegvesen. Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det eller har avtale som regulerer utleveringen og tredjeparts plikter til å behandle opplysningene i tråd med gjeldende bestemmelser.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med kurs lagres i vårt elevregister i henhold til rettslige forpliktelser. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler alle personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at kunden kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer kundens personopplysninger ved både fysisk og digital adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

E-post: firmapost@lundstad-etterutdanning.no.

Vanlig post: Lundstad Etterutdanning, Bryggevegen 9, 2821 Gjøvik.

 

Sist oppdatert: 31.mai 2018