Lundstad Etterutdanning AS

YSK Kurs Etterutdanning

Vi ønsker at påmelding skjer direkte til oss i god tid før kursstart, primært på mail: firmapost@lundstad-etterutdanning.no eller på telefon 9 175 99 99.

Vi minner om at du kan ta YSK kurset 6 mnd før kompetansebeviset utløper. Du mister ikke noe gyldighetstid på grunn av dette. Du får da gyldighetstid på 5 1/2 år. Planlegg derfor i god tid før utløpsdatoen!

 

 

Velg type kurs:
Velg sted kurs:
Startdato - Uke Kurstype Kurssted Tittel Påmelding
17.06.2024 - 25 Etterutdanning Gjøvik Ukeskurs Påmelding
19.08.2024 - 34 Etterutdanning GJØVIK Ukekurs Påmelding
02.09.2024 - 36 Etterutdanning GJØVIK Ukeskurs Påmelding
16.09.2024 - 38 Etterutdanning GJØVIK Ukeskurs Påmelding
07.10.2024 - 41 Etterutdanning GJØVIK Ukeskurs Påmelding
21.10.2024 - 43 Etterutdanning Gjøvik Ukeskurs Påmelding
02.11.2024 - 44 Etterutdanning Gjøvik Helgekurs Påmelding

 

INFORMASJON OG KRAV:

 

Etterutdanningen består av fem dager à 7 timer - tilsammen 35 timer. Oppmøtet er obligatorisk, men det er ingen eksamen.

Alle dagene må tas i løpet av 6 måneder, og er en forutsetning for å fornyet yrkessjåførutdannelsen.

Det tillates ikke fravær, men ved fravær kan dagen tas igjen på senere kurs hos oss.

For å kunne delta på kombinert kurs person/gods, må deltageren har førerkort både for persontransport, D eller D1 og godstransport, C eller C1.