Lundstad Etterutdanning AS

YSK Kurs Etterutdanning

Vi ønsker at påmelding skjer direkte til oss i god tid før kursstart, primært på mail: firmapost@lundstad-etterutdanning.no eller på telefon 9 175 99 99

 

Velg type kurs:
Velg sted kurs:
Startdato - Uke Kurstype Kurssted Tittel Påmelding
11.03.2024 - 11 Etterutdanning GJØVIK Ukeskurs Påmelding
08.04.2024 - 15 Etterutdanning Gjøvik Ukeskurs Påmelding
27.05.2024 - 22 Etterutdanning Gjøvik Ukeskurs Påmelding
17.06.2024 - 25 Etterutdanning Gjøvik Ukeskurs Påmelding

 

INFORMASJON OG KRAV:

 

Etterutdanningen består av fem dager à 7 timer - tilsammen 35 timer. Oppmøtet er obligatorisk, men det er ingen eksamen.

Alle dagene må tas i løpet av 6 måneder, og er en forutsetning for å fornyet yrkessjåførutdannelsen.

Det tillates ikke fravær, men ved fravær kan dagen tas igjen på senere kurs hos oss.

For å kunne delta på kombinert kurs person/gods, må deltageren har førerkort både for persontransport, D eller D1 og godstransport, C eller C1.