Lundstad Etterutdanning AS

YSK Kurs Etterutdanning

Vi ønsker at påmelding skjer direkte til oss i god tid før kursstart, primært på mail: firmapost@lundstad-etterutdanning.no eller på telefon 9 175 99 99

Hvis det er noen spørsmål, ta kontakt med Arne på telefon 90 77 77 00, eller på mail, a.lundstad@hotmail.com.

Velg type kurs:
Velg sted kurs:
Startdato - Uke Kurstype Kurssted Tittel Påmelding
15.03.2021 - 11 Etterutdanning Gjøvik Ukeskurs Påmelding
12.04.2021 - 15 Etterutdanning GJØVIK Ukeskurs Påmelding
17.04.2021 - 15 Etterutdanning Vinstra Helgekurs Påmelding
03.05.2021 - 18 Etterutdanning GJØVIK Ukeskurs Påmelding
31.05.2021 - 22 Etterutdanning Gjøvik Ukeskurs Påmelding

 

INFORMASJON OG KRAV:

 

Etterutdanningen består av fem dager à 7 timer - tilsammen 35 timer. Oppmøtet er obligatorisk, men det er ingen eksamen.

Alle dagene må tas i løpet av 6 måneder, og er en forutsetning for å fornyet yrkessjåførutdannelsen.

Det tillates ikke fravær, men ved fravær kan dagen tas igjen på senere kurs hos oss.

For å kunne delta på kombinert kurs person/gods, må deltageren har førerkort både for persontransport, D eller D1 og godstransport, C eller C1.