Lundstad Etterutdanning AS

Priser

 

YSK Etterutdanning:

Ukeskurs og helgekurs:

Type Pris
Gods Kr. 8.100,- til Kr. 9.900,-
Person/gods Kr. 8.100,- til Kr. 9.900,-
Person    

NLF og MEF medlemmer og bedrifter med avtale har laveste pris.
Leie av kjøretøy for økonomi kjøring Kr. 1.800,-

Ta kontakt med kontoret for flere priser.