Lundstad Etterutdanning AS

Meld deg på Helgekurs: Uke 35. Dato 02.09.2023

Sted: Vinstra

Kursdager: 02.09 - 06.09 /  09.09 - 10.09

Øko.kjøring: 08.09  eller 11.09 Økokjøring og lastsikringskurs foregår på Gjøvik.