Lundstad Etterutdanning AS

Meld deg på Helgekurs: Uke 12. Dato 26.03.2022

Sted: Vinstra

Kursdager: 26.03 - 27.03  /  02.04 - 03.04

Øko.kjøring: 01.04  eller 04.04 Økokjøring og lastsikringskurs foregår på Gjøvik.