Lundstad Etterutdanning AS

Meld deg på Helgekurs: Uke 16. Dato 18.04.2020

Sted: Vinstra

Kursdager: 18.04 - 19.04  /  25.04 - 26.04

Øko.kjøring: 24.04  eller 27.04 Økokjøring foregår på Gjøvik